תקנון

עיקרי התקנון 
מלאי הכרטיסים למופעים, אירועים ופעילויות המוצעים באתר הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק.
המתנ"ס רשאי לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, אינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר והם מוזמנים לבצע רכישה טלפונית במשרדי הגביה באמצעות הטלפון שמספרו 08-6776417
לא תותר כניסה למאחרים!

מדיניות ביטול כרטיסים
תשלום באתר הינו בכרטיסי אשראי (דיינרס, דיירקט) 
אין אפשרות להחליף כרטיסים שנרכשו באתר בכרטיסים למופע/אירוע אחר
יש להציג את אישור הרכישה שקיבלת למייל ביום הרכישה או לחילופין תעודה מזהה שבאמצעותה בוצעה ההזמנה
מדיניות הביטולים - ביטול עסקה יתבצע טלפונית אל מול מוקד הגבייה של המתנ"ס 08-6776417 או במילוי טופס ביטול באתר המתנ"ס עד 24 שעות בימי חול, או 48 שעות בימי חג/שבת, לפני מועד הצגה/מופע/פעילות. לפניה יש לצרף את אישור הרכישה שנשלח במייל לאחר ביצוע ההזמנה.
לא ניתן לבטל כרטיסים בודדים ברכישה מרוכזת.
דמי ביטול - בקשת הביטול תתבצע טלפונית או במייל בלבד והזיכוי יבוצע בתוך 7 ימי עסקים.
במקרה של ביטול ע"י רוכש הכרטיסים – ההחזר יתבצע בניכוי 9.9 ₪ עמלת ביטול. 
במקרה של אי הגעה למופע לא יינתן זיכוי כספי.

הכניסה לאולם
אין להכניס אוכל ושתייה לאולם.
לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
קיימת נגישות לבעלי מוגבלויות  
בעלי תעודת נכה
על פי ההנחיות של ביטוח לאומי, במקום ציבורי שנדרשים בו שירות אישי או הקצאת מקום למלווה (למשל בקולנוע), לא יינתן פטור מהתשלום עבורו. לכן, מלווה צריך לשלם.
http://www.mosa.gov.il/Rights/Pages/RightsDetails.aspx?ListID=6b23aeba-e15c-4ebb-b27d-b1ef3cb0d5fc&WebId=abbcf463-c416-41ba-93f3-13a9e3c5de2e&ItemID=78 - מצורף לינק להנחיות

תקנון שימוש באתר
אתר המתנ"ס מאפשר לגולשים לבצע רכישות מקוונות של כרטיסי כניסה להצגות ולאירועים שונים. תקנון זה מבהיר את תהליך הרכישה במסגרת האתר ואת מערכת היחסים בין מבצע הרכישה והמתנ"ס. אנא קראו את העמוד בעיון בטרם ביצוע רכישת כרטיסים מהאתר. העמוד מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מכוון לגולשים ולגולשות כאחד.

כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.
 

כללי
התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.
כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.
אתר כרטיסים בחוף אשקלון (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט של המרכז הקהילתי חוף אשקלון (להלן: "המתנ"ס")
אתר זה מאפשר לרכוש כרטיסים להופעות ופעילויות באמצעות כרטיס אשראי.
המתנ"ס שומר לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י המתנ"ס. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל  עת.
לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות למזכירות מרכז קהילתי בטלפון 08-6775551

 

הגדרות
בתקנון זה, יהיה למונחים הבאים, הפירוש שלצידם, כדלקמן:
·        "מזמין" או "משתמש"- אדם המזמין כרטיס להופעה או פעילות באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.
·         "כרטיס להופעה" או "הכרטיס"- כרטיס לאחת מההופעות או הפעילויות שבלוח ההופעות/פעילויות שבאתר המוצע למכירה באתר. 
·         "עסקה"- הזמנת כרטיס להופעה או פעילות באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם המזכירות.
·         "שירות" או "שירותים"- אפשרויות רכישת הכרטיסים להופעות או פעילויות באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים.
·         "עמוד התשלום" - העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

 

ביצוע עסקאות ותשלום
מלאי הכרטיסים למופעים ולפעילויות השונים של המוצעים באתר הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. המתנ"ס רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

תהליך הרכישה:
לאחר בחירת האירוע/הצגה, אליו תתבצע הרכישה בחירת סוג הכרטיס ומספר הכרטיסים הרצוי - תתבקש להזין את פרטי כרטיס האשראי שלך לצורך ביצוע הרכישה. בסמוך אליהם תצטרך להזין את פרטי בעל הכרטיס (שם מלא, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני). המידע שנקלט יהווה ראייה לכך שהנתונים הינם אלה אשר נמסרו על ידי המשתמש. שים לב שרק בעל כרטיס האשראי, שפרטיו המדוייקים צוינו בטופס, יוכל לקבל את כרטיסי הכניסה שהוזמנו בכניסה לאירוע/הצגה. לא ניתן יהיה לקבל את הכרטיסים ללא הצגה פיזית של תעודה מזהה רשמית (רישיון נהיגה, תעודת זהות או דרכון). עם סיום תהליך הרכישה יישלח אליך במייל כרטיס אלקטרוני המכיל את פרטי ההזמנה, אותו מומלץ להדפיס ולהציגו בעמדת הכרטיסים בכניסה לאירוע. אם לאחר תהליך הרכישה לא התקבל מספר אישור ולא נשלח במייל כרטיס אלקטרוני – לא יבוצע חיוב לכרטיס האשראי ולא יוזמן כרטיס אלא אם לא הוזנה כתובת המייל הנכונה על ידי המשתמש. במידה שמסיבה כלשהי בוטלה העיסקה על ידי חברת האשראי, תישלח על כך הודעה לכתובת הדוא"ל, והכרטיס לא ימתין בכניסה לאירוע. במידה שלא התקבל אישור מהאתר על ביצוע ההזמנה תוך 15 דקות מסיום ההזמנה, יש ליצור קשר עם מחלקת ההזמנות של המתנ"ס בטלפון 08-6776417 או בדוא"ל [email protected] לבדוק אם ההזמנה נקלטה.

זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות במופע/ אירוע /הצגה או להשתתף בפעילות שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע"י הנהלת כל אתר ואתר ו/או גם על גב כרטיס הכניסה. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות בתקנון ובאתר האירוע/ המופע. לא יחול על המתנ"ס כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה.
נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים מוזמנים לבצע רכישה טלפונית דרך מוקד הגבייה של המתנ"ס 08-6776417

 

איסוף כרטיסים
בעת ביצוע העסקה יש לבחור את אופן איסוף הכרטיסים לפי האפשרויות הניתנות בעת ביצוע ההזמנה.

 

איסוף בקופה
כרטיס להופעה, שהוזמן באמצעות האתר או במוקד הטלפוני יהיה זמין לאיסוף על-ידי המזמין ביום ההופעה בקופות, אשר יוצבו בסמוך לאולם או המתחם בו מתקיימת ההופעה, החל מחצי שעה לפני מועד פתיחת הדלתות, המפורסם באתר, ולא יאוחר מחמש-עשרה (15) דקות לאחר תחילת ההופעה. איסוף הכרטיס להופעה כפוף להצגת אותו כרטיס אשראי באמצעותו הוזמן הכרטיס בצירוף העתק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע העסקה.

 

איסוף מראש
מזמין, אשר ירצה לאסוף מראש כרטיס שהזמין עוד לפני מועד ההופעה, יוכל לעשות זאת רק בתיאום מראש עם מוקד הגבייה של המתנ"ס 08-6776417

ביטול עסקאות
ביטול עסקה יתבצע טלפונית אל מול מוקד הגבייה של המתנ"ס 08-6776417 או במילוי טופס ביטול באתר המתנ"ס עד 24 שעות בימי חול, או 48 שעות בימי חג/שבת, לפני מועד הצגה/מופע/פעילות. לפניה יש לצרף את אישור הרכישה שנשלח במייל לאחר ביצוע ההזמנה. אם נדחתה ההופעה למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד ההופעה החדש, בכפוף להודעה שתימסר על-ידי המתנ"ס. ביטול עסקה במקרה שההופעה נדחתה יתבצע בהתאם לתנאים הרשומים לעיל. באם בוטלה ההופעה מגורם שאינו תלוי במזמין, יבוטל חיובו של המזמין והוא זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששולם בעבור הכרטיס שהוזמן על-ידיו מבלי שתגבה ממנו עמלת ההזמנה.
פרסומים
המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בכל אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אינטרנט אחרים, יש לקבל לכך אישור מהמתנ"ס מראש ובכתב.

 

סודיות ופרטיות
הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של המתנ"ס (להלן: "מאגר המידע").
המתנ"ס נוקט באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המתנ"ס  ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, לרבות כזו שתביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

 

קניין רוחני
אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותו של המתנ"ס מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו,  עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינם רכושו של המתנ"ס  בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

 

שימוש באתר
המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.
אחריות 
המתנ"ס עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, המתנ"ס אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. המתנ"ס  לא יישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, המתנ"ס  עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. יחד עם זאת, אין ביכולתו של המתנ"ס  להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל זמן. המתנ"ס  לא יישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המתנ"ס  בקשר עם כך, לרבות בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.
נפלה טעות סופר במידע הניתן באתר ו/או בתיאור הופעה או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את המתנ"ס  ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המתנ"ס  בקשר עם כך .
המתנ"ס  אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כן, המתנ"ס  אינו מתחייב כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.
המתנ"ס  ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותו של המתנ"ס בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

 

הפסקת פעילות האתר
המתנ"ס  שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים להופעות באמצעותו וללא כל התראה ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיו.

 

סמכות שיפוט
על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז דרום.

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים